Pháp hội Hộ quốc tiêu tai tam thời hệ niệm 2017 Düsseldorf

Hòa thượng chủ pháp : Pháp sư thượng Ngộ hạ Hành (悟行法師)

– Đại đệ tử cũa Lão Hoà Thượng Tịnh Không
– Trưởng viện Học Viện Tịnh Không Australia
Sẽ khai thị và giảng Pháp

Thời gian : ngày 30 tháng 09 và 01 tháng 10 năm 2017

Tại :
Hotel Courtyard by Marriott Düsseldorf Seestern
Am Seestern 16, 40547 Düsseldorf, Germany
Tel.: +49-(0)211-595959

Vào cửa tự do, đại hội sẽ cung cấp cơm chai hộp và nước uống miển phí.

Es gibt vietnamesische Dolmetscher an der Veranstaltung.

Chương trình Pháp hội :
Chương trình này chỉ là tạm thời, sẽ thông báo chính thức vào ngày Pháp hội.

Ngày 30 tháng 9
07:15 – 07:45 Vào hội trường
08:00 – 09:00 Niệm phật
09:00 – 10:45 Thượng Ngộ Hạ Hành Pháp Sư Khai thị 【Công đức Hệ ntệm】phần 1
11:00 – 11:45 Cúng ngọ
12:00 – 13:00 Ăn cơm chay trưa
13:00 – 18:30 Tam thòi Hệ niệm Pháp sự thời thứ nhất đến thời thứ ba

Ngày 1 tháng 10
07:15 – 07:45 Vào hội trường
08:00 – 09:00 Niệm phật
09:00 – 10:15 Thượng Ngộ Hạ Hành Pháp Sư Khai thị 【Công đức Hệ ntệm】phần 2
10:15 – 10:45 Truyền thọ Tam quy y
11:00 – 11:45 Cúng ngọ
12:00 – 13:00 Ăn cơm chay trưa
13:00 – 18:30 Tam thòi Hội niệm Pháp sự thời thứ nhất đến thời thứ ba

Đặc phòng Hotel :
Hotel Courtyard by Marriott Düsseldorf Seestern
http://www.marriott.de/hotels/travel/duscy-courtyard-duesseldorf-seestern/

QUÝ VỊ CÓ THỀ lên Mạng Internet Để :
Đăng ký Tham gia Pháp hội, Đăng ký làm Ngĩa công Pháp hội, hoặc muốn hiễu thêm Tin tức của Pháp hội, xin mời lên Mạng Pháp hội như sau :
http://activities.amtb-rhein.de/2017/09/11/thrice_vietnamese/

đăng ký trên Internet :

2017 Düsseldorf Hộ quốc Tiêu Tai Tam thời Hệ Niệm Pháp hội : đăng ký trên Internet

Cách Liên lạc :

Email:rhein.amitabha@gmail.com

Handy: 0176 2191 3127

Ban tổ chức :Tịnh Tôn Học Hội am Rhein Deutschland, Tịnh Tôn Học Hội Deutschland, Công ty hũu hạn truyền bá văn hóa văn võ đang chờ Quý vị đến dự.

2017 Düsseldorf Hộ quốc Tiêu Tai Tam thời Hệ Niệm Pháp hội : đăng ký trên Internet

Hoan hĩ đốn tiếp Quý vị!

* Marked items are necessary.
Xin đtền vô e-mail hoặc Điện thoạiIf you have given us your email address, we will send you a confirmation email. For this confirmation email, may be you have to check you "spam" folder.